AWARIA COVID-19ZAREZERWOWAŁEM SWÓJ WAKACJE I PRZYJAZD ODBYWA SIĘ ZA KILKA TYGODNI LUB MIESIĘCY. CO POWINIENEM ZROBIĆ?

Zalecamy zaczekanie przed anulowaniem lub zmianą rezerwacji. Sytuacja stopniowo się poprawia. Obecne ograniczenia będą stopniowo łagodzone, aw nadchodzących tygodniach również zniesione.

JEŚLI ANULUJĘ REZERWACJĘ, CZY STRACĘ KAUCJĘ?

Możesz anulować rezerwację do 7 dni przed datą przyjazdu, a zadatek będzie ważny do 30 września 2021.

CZY MOGĘ WNIOSIĆ O ZWROT DEPOZYTU?

Zgodnie z dekretem o ochronie turystyki, art. 88 dekretu z mocą ustawy nr 18/2020 i art. 28 dekretu z mocą ustawy nr 29/2020 w przypadku rezygnacji zostanie wydany voucher na wartość wpłaconej kaucji do końca lata 2021 r.

CZY HOTEL, OBSZARY I POKOJE SĄ BEZPIECZNE I SANITYZOWANE?

W odpowiedzi na Covid-19 podejmujemy dalsze kroki zgodnie z wytycznymi władz zdrowotnych, aby nasze procedury czyszczenia i higieny były jeszcze bardziej rygorystyczne i bezpieczne.

ODLEGŁE, ALE BLISKO, WAKACJE GDZIE ZAPRASZAMY JESZCZE BARDZIEJ!

Gościnność zawsze była kluczem do naszego hotelu, ale w tym roku, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, klientom i personelowi, zaostrzyliśmy pewne standardy higieny i zdrowia.

PRZYJAZD WYJAZD

Wszystkie obszary w hotelu są odkażane i czyszczone kilka razy dziennie. Przy wejściu znajduje się stacja dezynfekcji rąk. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra między innymi gośćmi a Recepcją. Klucze, które otrzymasz, są dezynfekowane przy każdej zmianie klienta!

MASKA

Maski należy używać, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości między ludźmi nie mieszkającymi razem i nie mieszkającymi w tym samym pomieszczeniu, a także w wewnętrznych częściach wspólnych.

WSPÓLNE OBSZARY

W głównych punktach (wejścia, wyjścia, wejścia do restauracji, bliskość wind, basen) zawsze znajdziesz dostępne rozwiązanie do dezynfekcji rąk, którego zalecamy używać.

Wspólne obszary są wielokrotnie odkażane w ciągu dnia, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznych punktów, takich jak przyciski windy, siedzenia / krzesła / sofy, poręcze.

RESTAURACJA

W obecnej sytuacji nasi pracownicy będą do Państwa dyspozycji, aby zaserwować Państwu menu dnia oraz napoje.

Przy śniadaniu klient zaprezentuje się przy bufecie, a jeden z naszych kelnerów pomoże gościowi (brak samoobsługi)

Stoły zostaną rozstawione zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten temat, a siedzenia będą odkażane przy każdej zmianie klienta.

Obrusy są traktowane i prane specjalnymi środkami dezynfekującymi, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo nawet przy stole!

POKOJE

Wszystkie pomieszczenia, w tym meble i powierzchnie, są poddawane dokładnemu czyszczeniu, a przy każdej zmianie następuje staranna dezynfekcja.

Pościel jest poddawana działaniu specjalnych detergentów dezynfekujących pod nadzorem lekarza i chirurga.

NOUZA COVID-19REZERVOVAL (a) jsem si svou dovolenou a můj příchod bude za pár týdnů nebo měsíců. CO BYCH MĚL DĚLAT?

Doporučujeme počkat před zrušením nebo změnou rezervace. Situace se postupně zlepšuje. Stávající omezení budou postupně uvolňována a v nadcházejících týdnech také zrušena.

POKUD ZRUŠÍM REZERVACI, ZTRACÍM VKLAD?

Svou rezervaci můžete zrušit až 7 dní před datem příjezdu a záloha bude platit do 30. září 2021.

Mohu ŽÁDAT VRÁCENÍ VKLADU?

V souladu s vyhláškou zákona Save Tourism Law, čl. 88 vyhlášky č. 18/2020 a čl. 28 zákona č. 29/2020 Sb., V případě zrušení bude vydán poukaz na zaplacenou hodnotu zálohy do konce léta 2021.

JSOU HOTEL, OBLASTI A POKOJE BEZPEČNÉ A SANITIZOVANÉ?

V reakci na Covid-19 přijímáme další opatření v souladu se směrnicemi zdravotnických úřadů, aby naše čisticí a hygienické postupy byly ještě přísnější a bezpečnější.

VZDÁLENOST, ALE ZATVORENÁ, DOVOLENÁ, KDE VÁS BUDEME PAMĚTIŠTĚ VÁS POMÁHAT!

Pohostinství bylo vždy klíčem k našemu hotelu, ale letos jsme v zájmu zajištění bezpečnosti všech, zákazníků a zaměstnanců posílili některé hygienické a zdravotní standardy.

REGISTRACE - ODHLÁŠENÍ

Všechny prostory hotelu jsou několikrát denně sanitovány a uklízeny. U vchodu najdete stanici pro dezinfekci rukou. Žádáme vás, abyste mezi ostatními hosty a recepcí udržovali bezpečnou vzdálenost alespoň jeden metr. Klíče, které vám budou poskytnuty, budou při každé změně zákazníka dezinfikovány!

MASKA

Masku je nutné použít, pokud není možné respektovat sociální vzdálenosti 1 metr mezi lidmi, kteří nežijí společně a nejsou ubytováni ve stejné místnosti a ve vnitřních společných prostorách.

SPOLEČNÉ OBLASTI

V hlavních bodech (vchody, východy, vchod do restaurace, blízkost výtahů, bazén) vždy najdete řešení pro ruční dezinfekci, které doporučujeme použít.

Společné prostory jsou po celý den opakovaně dezinfikovány, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost kritickým bodům, jako jsou knoflíky výtahu, sedadla / židle / pohovky, zábradlí.

RESTAURACE

Za současné situace vám bude k dispozici náš personál, který vám naservíruje denní nabídku a nápoje.

U snídaně se zákazník dostaví v bufetu a jeden z našich číšníků bude pomáhat hostům (bez samoobsluhy)

Tabulky budou rozmístěny podle platných předpisů a sedadla budou dezinfikována při každé změně zákazníka.

Ubrusy jsou ošetřeny a omyty speciálními dezinfekčními prostředky, aby byla zaručena maximální bezpečnost i u stolu!

POKOJE

Všechny místnosti, včetně nábytku a povrchů, jsou podrobeny důkladnému čištění a následné pečlivé dezinfekci při každé změně.

Ložní prádlo je ošetřeno speciálními dezinfekčními čisticími prostředky s lékařským a chirurgickým dohledem.

COVID-19 NOODGEVALIK HEB MIJN VAKANTIE GEBOEKT EN MIJN AANKOMST ZAL OVER EEN PAAR WEKEN OF MAANDEN ZIJN. WAT MOET IK DOEN?

We raden u aan te wachten voordat u uw boeking annuleert of wijzigt. De situatie verbetert geleidelijk. De huidige beperkingen worden geleidelijk versoepeld en de komende weken ook opgeheven.

ALS IK DE RESERVERING ANNULEER, VERLIES IK DE AANBETALING?

U kunt uw reservering annuleren tot 7 dagen voor de aankomstdatum en de aanbetaling is geldig tot 30 september 2021.

KAN IK DE TERUGBETALING VAN DE AANBETALING AANVRAGEN?

In overeenstemming met het Save Tourism Law Decreet, artikel 88 van het wetsbesluit nr. 18/2020 en Art. 28 van wetsbesluit nr. 29/2020 in geval van annulering, zal een voucher worden uitgegeven voor de waarde van de aanbetaling die is betaald tot het einde van de zomer van 2021.

ZIJN HET HOTEL, DE RUIMTEN EN DE KAMERS VEILIG EN SANITAIR?

In reactie op Covid-19 nemen we verdere maatregelen in overeenstemming met de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten om onze reinigings- en hygiëneprocedures nog strenger en veiliger te maken.

AFSTAND MAAR DICHT, EEN VAKANTIE WAAR WE U NOG MEER ZULLEN VERWENNEN!

Gastvrijheid is altijd de sleutel geweest van ons hotel, maar dit jaar hebben we, om de veiligheid van iedereen, klanten en personeel te garanderen, enkele hygiëne- en gezondheidsnormen aangescherpt.

INCHECKEN UITCHECKEN

Alle ruimtes van het hotel worden meerdere keren per dag ontsmet en schoongemaakt. Bij de ingang vind je een handdesinfectiestation. Wij vragen u om een ​​veilige afstand van minimaal één meter aan te houden tussen andere gasten en de receptie. De sleutels die aan u worden verstrekt, worden bij elke klantwisseling ontsmet!

MASKER

Het masker moet worden gebruikt wanneer het niet mogelijk is om de sociale afstanden van 1 meter te respecteren tussen mensen die niet samenwonen en niet in dezelfde kamer verblijven, en in de interne gemeenschappelijke ruimtes.

GEMEENSCHAPPELIJKE GEBIEDEN

In de belangrijkste punten (ingangen, uitgangen, ingang van het restaurant, nabijheid van de liften, zwembad) vindt u altijd een handdesinfectiemiddel dat we u aanraden te gebruiken.

De gemeenschappelijke ruimtes worden gedurende de dag herhaaldelijk schoongemaakt, met bijzondere aandacht voor kritieke punten zoals liftknoppen, stoelen / stoelen / banken, leuningen.

RESTAURANT

In de huidige situatie zullen onze medewerkers beschikbaar zijn om u het menu van de dag en drankjes te serveren.

Bij het ontbijt presenteert de klant zich aan het buffet en een van onze ober zal de gast assisteren (geen zelfbediening)

De tafels worden uit elkaar geplaatst volgens de geldende voorschriften en de stoelen worden bij elke verandering van de klant schoongemaakt.

De tafelkleden zijn behandeld en gewassen met speciale ontsmettingsmiddelen om maximale veiligheid te garanderen, zelfs aan tafel!

KAMERS

Alle kamers, inclusief meubels en oppervlakken, worden grondig schoongemaakt en bij elke verandering zorgvuldig gedesinfecteerd.

Het beddengoed wordt behandeld met speciale ontsmettingsmiddelen onder medisch en chirurgisch toezicht.

COVID-19 NÖDJag har bokat min semester och min ankomst kommer att vara om några veckor eller månader. VAD SKA JAG GÖRA?

Vi rekommenderar att du väntar innan du avbokar eller ändrar din bokning. Situationen förbättras successivt. De nuvarande begränsningarna kommer gradvis att släppas och under de kommande veckorna också upphävas.

OM jag avbryter reservationen, tappar jag insättningen?

Du kan avboka din bokning upp till 7 dagar före ankomstdatumet och depositionen gäller fram till 30 september 2021.

KAN jag begära återbetalning av insättningen?

I enlighet med lagstiftningsbeslutet om spara turism, artikel 88 i lagdekret nr 18/2020 och art. 28 i lagdekret nr 29/2020 vid avbokning kommer en kupong att utfärdas för det betalda värdet av insättningen fram till slutet av sommaren 2021.

ÄR HOTELLET, OMRÅDEN OCH RUMMEN SÄKRA OCH SANITERADE?

Som svar på Covid-19 vidtar vi ytterligare åtgärder i enlighet med hälsovårdsmyndigheternas direktiv för att göra våra rengörings- och hygienprocedurer ännu strängare och säkrare.

DISTANT MEN STÄNGT, EN FERIE DÄR VI SKYLLAR DIG ÄN ÄR MER!

Gästfrihet har alltid varit nyckeln till vårt hotell, men i år har vi stärkt vissa hygien- och hälsostandarder för att säkerställa alla, kunder och personal.

CHECKA IN CHECKA UT

Alla delar av hotellet rengörs och rengöras flera gånger om dagen. Vid ingången hittar du en handdesinfektionsstation. Vi ber dig hålla ett säkert avstånd på minst en meter mellan andra gäster och receptionen. Nycklarna som kommer att ges till dig saneras vid varje kundbyte!

MASK

Masken måste användas när det inte är möjligt att respektera de sociala avstånden på 1 meter mellan människor som inte bor tillsammans och inte är inrymda i samma rum och i de gemensamma utrymmena.

GEMENSAMMA OMRÅDEN

I huvudpunkterna (ingångar, utgångar, restaurangentré, närhet till hissar, pool) hittar du alltid en handdesinfektionslösning som vi rekommenderar att du använder.

De gemensamma utrymmena rengörs upprepade gånger under hela dagen, med särskild uppmärksamhet åt kritiska punkter som hissknappar, stolar / stolar / soffor, ledstänger.


RESTAURANG

Vid den nuvarande situationen kommer vår personal att vara tillgänglig för att servera dig dagens meny och drycker.

Vid frukost kommer kunden att dyka upp på buffén, och en av våra servitörer hjälper gästen (ingen självbetjäning)

Tabellerna placeras i enlighet med gällande regler och sätena rengörs vid varje kundbyte.

Duken behandlas och tvättas med speciella rengöringsmedel för att garantera maximal säkerhet även vid bordet!

RUM

Alla rum, inklusive möbler och ytor, genomgår en grundlig rengöring följt av noggrann desinfektion vid varje byte.

Sängkläderna behandlas med speciella rengöringsmedel med medicinsk och kirurgisk övervakning.

URGENCE COVID-19

J'AI RÉSERVÉ MES VACANCES ET MON ARRIVÉE SE FAIT DANS QUELQUES SEMAINES OU MOIS. QUE DEVRAIS-JE FAIRE?

Nous vous recommandons d'attendre avant d'annuler ou de modifier votre réservation. La situation s'améliore progressivement. Les restrictions actuelles seront progressivement assouplies et également levées dans les semaines à venir.

SI J'ANNULE LA RÉSERVATION, VAIS-JE PERDRE LE DÉPÔT?

Vous pouvez annuler votre réservation jusqu'à 7 jours avant la date d'arrivée et l'acompte sera valable jusqu'au 30 septembre 2021.

PUIS-JE DEMANDER UN RETOUR DU DÉPÔT?

Conformément au décret-loi Save Tourism, à l'article 88 du décret-loi n ° 18/2020 et à l'art. 28 du décret-loi n ° 29/2020 en cas d'annulation, un bon sera émis pour la valeur de l'acompte versé jusqu'à la fin de l'été 2021.

L'HÔTEL, LES ZONES ET LES CHAMBRES SONT-ILS SÛRS ET ASSAINISÉS?

En réponse au Covid-19, nous prenons des mesures supplémentaires conformément aux directives des autorités sanitaires pour rendre nos procédures de nettoyage et d'hygiène encore plus rigoureuses et sûres.

DISTANT MAIS PROCHE, DES VACANCES O NOUS VOUS CHOISIRONS ENCORE PLUS!

L'hospitalité a toujours été la clé de notre hôtel, mais cette année, afin d'assurer la sécurité de chacun, des clients et du personnel, nous avons renforcé certaines normes d'hygiène et de santé.

CHECK-IN - CHECK OUT

Toutes les parties de l'hôtel sont désinfectées et nettoyées plusieurs fois par jour. A l'entrée, vous trouverez une station de désinfection des mains. Nous vous demandons de garder une distance de sécurité d'au moins un mètre entre les autres clients et la réception. Les clés qui vous seront fournies sont désinfectées à chaque changement de client!


MASQUE

Le masque doit être utilisé lorsqu'il n'est pas possible de respecter les distances sociales de 1 mètre entre les personnes qui ne vivent pas ensemble et ne sont pas logées dans la même pièce, et dans les espaces communs internes.

ESPACES COMMUNS

Dans les principaux points (entrées, sorties, entrée du restaurant, proximité des ascenseurs, piscine), vous trouverez toujours une solution de désinfectant pour les mains que nous vous recommandons d'utiliser.

Les espaces communs sont désinfectés à plusieurs reprises tout au long de la journée, en accordant une attention particulière aux points critiques tels que les boutons d'ascenseur, les sièges / chaises / canapés, les mains courantes.

RESTAURANT

Dans la situation actuelle, notre personnel sera disponible pour vous servir le menu du jour, et les boissons.

Au petit-déjeuner, le client se présentera au buffet et l'un de nos serveurs assistera le client (pas de libre-service)

Les tables seront espacées selon la réglementation en vigueur, et les sièges assainis à chaque changement de client.

Les nappes sont traitées et lavées avec des détergents désinfectants spéciaux, pour garantir une sécurité maximale même à table!

PIÈCES

Toutes les pièces, y compris les meubles et les surfaces, sont soumises à un nettoyage en profondeur à chaque changement suivi d'une désinfection minutieuse.

Le linge de lit est traité avec des détergents désinfectants spéciaux sous surveillance médicale et chirurgicale.FaLang translation system by Faboba