Kod på integritet

Informace podle legislativního nařízení č. 30.06.2003 "Privacy Code"


Podle umění. 13 ze dne 30. června 2003. 196 ROSE HOTEL Vás informovat, že osobní údaje zákazníků a dodavatelů a osob, které se dobrovolně komunikovat (telefonicky, faxem nebo e-mailem nebo po registraci na našich webových stránkách) své osobní údaje do naší společnosti, a osoby, jejichž údaje jsou byly získány od třetí strany, například o registraci externích dat pro obchodní informace, veřejných seznamů, atd., druhý se skládá výhradně z osobních informací obecné povahy.

Náš hotel zaručuje v rámci zákonných ustanovení vyplývá, že zpracování osobních údajů dochází v oblasti lidských práv a základních svobod a důstojnosti, a to zejména s ohledem na ochranu soukromí, osobní identity a práva na ochranu osobní údaje.

Cíle léčby:

 • splnění povinností vyplývajících z práva, právní předpisy, právní a občanské a daní
 • Splnění případných smluvních závazků vůči dotyčné osobě
 • Výkon činností spojených s podnikáním naší společnosti, jako je dokončení vnitřních statistik pro fakturaci, účetnictví klienta, dodavately
 • komerční účely, jako je zasílání obchodních informací a propagačních materiálů (poštou, faxem a e-mail), marketing a průzkum trhu
 • laOchrana nároků a řízení závazků
 • účely pojištění, zejména pojištění úvěru


Komunikace a šíření:

Ve vztahu k výše uvedeným účelům, budou předány vaše osobní údaje:

 • alleveřejné správy a orgány, pokud je poskytována zákonem
 • na úvěrové ústavy, s nimiž naše. Společnost si udržuje vztah pro řízení úvěrových / dluhy a finanční zprostředkování
 • pro všechny ty fyzické a / nebo právnických, veřejných a / nebo soukromých (právní, administrativní a daňové úřady, soudy, obchodní komory atd), je-li to nezbytné nebo funkční vykonávat naši činnostquando komunikace
 • Dodavatelé / výrobci zaregistrovat produktů.
 • Osobní údaje zpracovávané podle nás není předmětem sdělení.


Způsob léčby:

Léčba může být s nebo bez pomoci elektronických nebo automatizovaných prostředků a musí obsahovat všechny činnosti plánované v umění. 4, odstavec 1, písmenolettera vyhlášky. 30.června 2003. 196 a nutné ošetření v otázce. Nicméně, léčba se provádí při dodržování všech bezpečnostních opatření, která zaručí bezpečnost a důvěrnost.

Internet Browsing údaje:

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozu webových stránek www.hotel-rosa.biz získat, během normálního provozu, některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně v komunikačních protokolů Internetu.
Tyto informace nejsou shromažďovány být spojován s identifikován, ale ze své podstaty by mohl přes zpracování a spojení s daty v držení třetí strany, k identifikaci uživatele. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživatele připojující se k místu, URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas žádosti a další parametry týkající se operačního systému a životní prostředí.
Tyto údaje budou použity pouze k získání anonymní statistiky o využívání webu a kontrolu jeho správného fungování. Tyto údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě jakýchkoliv počítačových zločinů proti naší stránky.

Právo na přístup k osobním údajům a další práva

1. Máte právo získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů o jeho osobě, i když ještě nejsou zaznamenávány a jejich komunikace ve srozumitelné podobě.
2. Máte právo získat informace:
a) původ osobních údajů;
b) účel a způsoby léčby;
c)della použitém postupu v případě léčby pomocí elektronických prostředků;
d) totožnost vlastníka, správce a zástupce jmenovaného podle článku 5, odstavce 2;
e) subjekty či skupiny subjektů, kterým osobní údaje mohou být předány nebo které mohou dozvědět o ně jmenovaného zástupce ve státě, manažerů nebo zástupců.
3. Máte právo na:
a) aktualizaci, opravu nebo, pokud zájem, integrace dat;
b) zrušení, přeměnu do anonymní podoby či zablokování zpracovávaných údajů nezákonně, včetně údajů, které nemusí být uchovávány pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány;
c) potvrzení, že operace uvedené v písmenech a) a b) byly oznámeny, protože také souvisí s jejich obsahem, těm, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, kromě případů, kdy tento požadavek ukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje použití prostředků zjevně nepřiměřená ve vztahu ke chráněného práva.
4. Máte právo vznést námitku, a to zcela nebo zčásti:
a) z legitimních důvodůal zpracování osobních údajů, které mají význam pro účely sběru odpadu;
b)al zpracování osobních údajů za účelem zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo pro provádění průzkumů trhu či obchodních sdělení.

Držák léčby:

Hotel Rosa
Road Raetia 5
38039 Vigo di Fassa (TN)
IVA 0075220228

FaLang translation system by Faboba