Information enligt lagdekret nr. 2003/06/30 "Privacy Code"


I enlighet med konst. 13 av den 30 juni 2003. 196 ROSE HOTEL informera er om att personuppgifter om kunder och leverantörer samt personer som frivilligt kommunicera (via telefon, fax eller via e-post eller genom att registrera dig på vår hemsida) sin personliga information till vårt företag, och de vars uppgifter är samlades in från en tredje part, till exempel på registrering av externa data för kommersiell information, offentliga telefonkataloger etc., den senare uteslutande består av personlig information av allmän karaktär.

Våra hotell garantier enligt de bestämmelser som behandling av personuppgifterdati sker i respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och värdighet, särskilt när det gäller sekretess, personlig identitet och rätten till skydd för personuppgifter.

Mål för behandling:

 • uppfylla förpliktelserna i lag, regler, lagar, regler och civila och skatt/li>
 • Uppfyllandet av eventuella avtalsförpliktelser gentemot den berörda personen/li>
 • Utförande av verksamheten i samband med verksamhet i vårt samhälle, till exempel att de interna statistik för fakturering, bokföring klient leverantör/li>
 • kommersiella syften såsom att skicka av affärsinformation och reklammaterial (per post, fax och e-post), marknadsföring och marknadsundersökningar/li>
 • skydd av fordringar och förvaltning av skulder/li>
 • försäkringar, särskilt kreditförsäkring/li>


Kommunikation och spridning:

I förhållande till de ovan nämnda syften, kommer dina personuppgifter vidarebefordras:

 • den offentliga förvaltningen och myndigheter när de följer av lag/li>
 • till kreditinstitut med vilka vår. Företaget har en relation för att hantera kreditpoäng / skulder och finansiell förmedling/li>
 • till alla de fysiska och / eller juridiska, offentliga och / eller privata (rättsliga, administrativa och skattebyråer, domstolar, handelskamrar etc.), när kommunikationen är nödvändigt eller funktionellt att utföra vår verksamhet/li>
 • Leverantörer / tillverkare att registrera produkterna./li>
 • De personuppgifter som behandlas av oss är inte föremål för offentliggörande.


Behandlingsmetod:

Behandlingen kan vara med eller utan hjälp av elektroniska eller automatiserade hjälpmedel och ska omfatta alla de åtgärder som planeras i konsten. 4, punkt 1, led a dekretet. 30 juni 2003. 196 och är nödvändiga för behandlingen i fråga. Dock kommer behandlingen att utföras under iakttagande av alla säkerhetsåtgärder som garanterar säkerhet och sekretess.

Internet Browsing uppgifter:

De datasystem och mjukvaru förfaranden som används för att driva webbplatsen www.hotel-rosa.biz förvärva, under normal drift, är vissa personuppgifterdati vars överföring implicit i de kommunikationsprotokoll för Internet.
Den här informationen samlas inte in för att vara associerade med identifierad, men till sin natur skulle genom bearbetning och association med uppgifter som innehas av tredje part, för att identifiera användare. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tidpunkten för ansökan och andra parametrar när det gäller operativsystem och miljö.
Dessa uppgifter används endast för att få anonym statistik om webbplatsanvändning och för att kontrollera att den fungerar. Sådana uppgifter skulle kunna användas för att fastställa ansvaret i händelse av dator brott mot vår webbplats.

Rätt att få tillgång till personuppgifter och andra rättigheter

1. Du har rätt att få bekräftelse på att det finns eller inte av personuppgifter som rör honom, även om de ännu inte registrerats och deras kommunikation i tolkningsbar form.
2. Du har rätt att få information:
a) ursprung av personuppgifter,
b) Ändamålen och behandlingsmetoder;
c) den logik som tillämpas vid behandling med hjälp av elektroniska hjälpmedel;
d) Uppgifter om ägare, manager och den företrädare som utsetts enligt artikel 5, punkt 2;
e) de personer eller grupper av personer som de personliga uppgifterna kan överlämnas till eller som kan läsa om dem som utsett representant i den stat, chefer eller agenter.
3. Du har rätt att:
a) uppdatering, rättelse eller, när intresserade, integrering av data;
b) annullering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats olagligt sätt, inklusive data som inte behöver hållas för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller senare behandlas,
c) certifikatet som bekräftar operationerna under bokstäverna a) och b) har anmälts, som också relaterad till deras innehåll, till dem som uppgifterna överfördes eller sprids, utom när detta krav visar sig omöjligt eller innebär användning av medel uppenbart oproportionerliga i förhållande till den rättighet som skyddas.
4. Du har rätt att invända, helt eller delvis:
a) av legitima skäl att bearbetning av personuppgifter, relevanta för insamlingsändamål;
b) behandling av personuppgifter i syfte att skicka reklammaterial eller direktförsäljning eller för att utföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.

Innehavare av behandlingen:

Hotel Rosa
Väg Raetia 5
38039 Vigo di Fassa (TN)
IVA 0075220228

FaLang translation system by Faboba